Přeskočit na obsah

JET 01-4 / 9:36

Lekce: JET 01

Všechno je jen na vás...

V dobách, kdy všichni účastníci dostali krásný velký kroužkový zápisník a před každým setkáním k tomu ještě barevné papíry pro danou lekci, jsme vybírali 300 Kč za jednoho. Pokud všichni účastníci budou mít elektronickou podobu těchto pomůcek, patrně nebude důvod na tyto materiály vybírat paušální poplatek.

Dobrovolné sbírky však v každém případě doporučujeme zachovat. Je v nich duchovní zkušenost! Zvláště úplně na konci celého tréninku, kdy budete společně naslouchat Pánu a rozhodovat, jak se sebranými penězi naložíte...