Přeskočit na obsah

Trénink JET

Trénink JET (familiárně zvaný "JETka") je shrnutím principů, návodů a praktických kroků pro vytváření nových malých neformálních společenství kolem Bible a živého Ježíše.

Za velmi důležité pokládáme, aby účastníky těchto nových společenství byli lidé, kteří ještě osobně neznají Pána Ježíše. (Nejde o skupinky pro věřící.)

Cílem je rozvíjející se hnutí takových společenství. Pokud kolem Tebe vznikne jedno, snadno pak mohou vzniknout další a další. Jednak znovu kolem Tebe a brzy také kolem někoho, kdo právě osobně poznal Pána Ježíše...

JET 07

Bezpečí a nebezpečí při službě

  • Duchovní intimita
  • Strategické porady s nebeským Otcem

Předávání dobré zprávy

  • Náš úkol v Božím díle
  • Rovnováha vztahů a evangelia
  • Ježíšovy ilustrace
  • Metoda apoštola Pavla
  • Dovednost a její předávání novým lidem

Čtyři duchovní zákony

  • Reakce na kruhy
  • Jak začít rozhovor

Další pomůcky pro vysvětlení evangelia


Videa