Přeskočit na obsah

Trénink JET

Trénink JET (familiárně zvaný "JETka") je shrnutím principů, návodů a praktických kroků pro vytváření nových malých neformálních společenství kolem Bible a živého Ježíše.

Za velmi důležité pokládáme, aby účastníky těchto nových společenství byli lidé, kteří ještě osobně neznají Pána Ježíše. (Nejde o skupinky pro věřící.)

Cílem je rozvíjející se hnutí takových společenství. Pokud kolem Tebe vznikne jedno, snadno pak mohou vzniknout další a další. Jednak znovu kolem Tebe a brzy také kolem někoho, kdo právě osobně poznal Pána Ježíše...

Víkend JET (po setkání 06)

Ze zkušenosti jsme přesvědčeni, že Víkend JET je důležité opravdu uskutečnit jako VÍKEND. A to jako víkend někde mimo rušnou civilizaci; třeba na horách, na chalupě a tak podobně. Budete totiž potřebovat klidný čas pro přemýšlení, rozmlouvání mezi sebou ve skupině a naslouchání živému Ježíši.

Kromě těchto duchovních prožitků chceme dostatečný a soustředěný čas věnovat také hledání konkrétní další cesty před Pánem v oblasti vašich kontaktů a společenství, která kolem vás vznikají nebo mohou vznikat.

V náhledu na zdejší první video nazvané "Pátek 01-1 / 8:53" si STÁHNĚTE materiály pro víkend:

  • Harmonogram víkendu
  • Pokyny pro víkend
  • VŠECHNA VÍKENDOVÁ VIDEA (abyste mohli pracovat i bez přístupu k internetu)
  • Příručky pro jednotlivá dílčí sezení
  • Čítanku (pro čtení po skončení víkendu)
  • Případně i zvukový záznam z videí ve formátu MP3 pro pozdější poslech zájemců.

Film "Síla přesvědčení -HraběZinzendorf" je chráněn autorskými právy. Můžete jej shlédnout online na webu České televize. Pokud si nejste jisti, že na víkendu budete mít dost kvalitní připojení, včas si kupte DVD (případně zde). 

_____________­________________________­________________________­_______

 

Pro sedmé setkání JETky potřebujete brožurku „Čtyři duchovní zákony“ nebo jinou podobnou pomůcku pro vysvětlení dobré zprávy, jak přijmout Ježíše.
Doufám, že jste si ji včas OBJEDNALI. Doporučujeme alespoň 5 kusů na jednoho účastníka JETky.
Kdyby právě nebyla k dostání, pak si ji stáhněte a vytiskněte.
Případně použijte brožurku „BIBLE VE ZKRATCE“, kterou jsme připravili pro potřeby Inspiration.


Videa

Pátek 01-1 / 8:53

U tohoto videa jsou ke stažení soubory potřebné pro víkend!

Pátek 01-2 / 11:51

Zvuková stopa MP3 je výjimečně ke stažení až u tohoto druhého videa.

Pátek 01-3 / 0:49

       

Síla přesvědčení - Hrabě Zinzendorf / 57:00

Luboš Hlavsa pro Českou televizi natočil několik pozoruhodných historických dokumentů, které ukazují masivní vliv evangelikálních postav v minulosti také na naši současnost.
Podívejte se na film Síla přesvědčení o velmi zajímavém člověku jménem Hrabě Zinzendorf.
Trvání cca 57 minut.