Přeskočit na obsah

Trénink JET

Trénink JET (familiárně zvaný "JETka") je shrnutím principů, návodů a praktických kroků pro vytváření nových malých neformálních společenství kolem Bible a živého Ježíše.

Za velmi důležité pokládáme, aby účastníky těchto nových společenství byli lidé, kteří ještě osobně neznají Pána Ježíše. (Nejde o skupinky pro věřící.)

Cílem je rozvíjející se hnutí takových společenství. Pokud kolem Tebe vznikne jedno, snadno pak mohou vzniknout další a další. Jednak znovu kolem Tebe a brzy také kolem někoho, kdo právě osobně poznal Pána Ježíše...

JET 06

Nezapomeňte domluvit všechny náležitosti k víkendu, který je vaším příštím setkáním!
 

Předmětem dnešní lekce jsou hlavně:

Důležité prvky při SETKÁNÍ BUŇKY

 • Jednoduchost, předavatelnost
 • Časový rámec
 • Cíle setkání
 • Atmosféra setkání
 • Pozorování účastníků
 • Oslovení Ježíše (modlitba)
 • Sdílení
 • Studium tématu / Bb textu
 • Občerstvení, jídlo

Praktické pokyny pro studium Božího slova s nevěřícími

 • Průvodce
 • Objevování
 • Stálé spojení s živým Ježíšem
 • Každý v rukou Bibli
 • ZPŮSOB je stejně důležitý jako OBSAH
 • Discovery ber především pro sebe

Pro sedmé setkání JETky (po víkendu) budete potřebovat brožurku "Čtyři duchovní zákony" nebo jinou podobnou pomůcku pro vysvětlení dobré zprávy, jak přijmout Ježíše.
Zde je možno si ji OBJEDNAT. Doporučujeme alespoň 5 kusů na jednoho účastníka JETky.
V případě, že by právě nebyla k dostání, si ji stáhněte a vytiskněte.
Případně použijte brožurku "BIBLE VE ZKRATCE", kterou jsme připravili pro potřeby Inspiration.


Videa

JET 06-4 / 12:37

"Mapa", o které je ve videu zmínka, je součástí Čítanky. Nebo si ji můžeš samostatně stáhnout ZDE.
"Zkratku" si můžeš stáhnout samostatně u videa č. 1.