Přeskočit na obsah

Trénink JET

Trénink JET (familiárně zvaný "JETka") je shrnutím principů, návodů a praktických kroků pro vytváření nových malých neformálních společenství kolem Bible a živého Ježíše.

Za velmi důležité pokládáme, aby účastníky těchto nových společenství byli lidé, kteří ještě osobně neznají Pána Ježíše. (Nejde o skupinky pro věřící.)

Cílem je rozvíjející se hnutí takových společenství. Pokud kolem Tebe vznikne jedno, snadno pak mohou vzniknout další a další. Jednak znovu kolem Tebe a brzy také kolem někoho, kdo právě osobně poznal Pána Ježíše...

JET 05

Opět pár hlavních bodů k dnešnímu setkání:

Církev s nevěřícími (praktický postup) 

    1. Zakládající tým
    2. Cílová skupina
    3. Místo setkávání
    4. Zvi a zvi a zvi
    5. Nabídni další krok
    6. Vyhodnocuj


Videa