Přeskočit na obsah

Trénink JET

Trénink JET (familiárně zvaný "JETka") je shrnutím principů, návodů a praktických kroků pro vytváření nových malých neformálních společenství kolem Bible a živého Ježíše.

Za velmi důležité pokládáme, aby účastníky těchto nových společenství byli lidé, kteří ještě osobně neznají Pána Ježíše. (Nejde o skupinky pro věřící.)

Cílem je rozvíjející se hnutí takových společenství. Pokud kolem Tebe vznikne jedno, snadno pak mohou vzniknout další a další. Jednak znovu kolem Tebe a brzy také kolem někoho, kdo právě osobně poznal Pána Ježíše...

JET 04

Klíčové myšlenky čtvrtého setkání:

  • Naslouchání živému Ježíši
  • Pán Ježíš je přítomný teď tady
  • Nevěřící to poznají
  • Psané Boží slovo jako základ
  • Naslouchání teď tady
  • Osobní příběh prakticky

Videa