Přeskočit na obsah

Trénink JET

Trénink JET (familiárně zvaný "JETka") je shrnutím principů, návodů a praktických kroků pro vytváření nových malých neformálních společenství kolem Bible a živého Ježíše.

Za velmi důležité pokládáme, aby účastníky těchto nových společenství byli lidé, kteří ještě osobně neznají Pána Ježíše. (Nejde o skupinky pro věřící.)

Cílem je rozvíjející se hnutí takových společenství. Pokud kolem Tebe vznikne jedno, snadno pak mohou vzniknout další a další. Jednak znovu kolem Tebe a brzy také kolem někoho, kdo právě osobně poznal Pána Ježíše...

JET 03

Připomínáme, že za pár týdnů je před vámi "JETkový víkend". Je třeba, aby se uskutečnil po šestém setkání, na něž navazuje. Dnes se domluvte na datu. A také kdo v následujícím týdnu provede které kroky pro zajištění vhodného místa pro celou vaši skupinu, kdo pro stravování, pro dopravu a pro další náležitosti...
Pokud je pravděpodobné, že váš víkend proběhne mimo kvalitní internetové připojení, včas si objednejte DVD s filmem "Hrabě Zinzendorf - Síla přesvědčení". Ostatní videa si můžete stáhnout, až vám bude přístupná lekce "Víkend JET", která proběhne po šestém setkání.
Máš-li jistotu, že na víkendu budete mít dostatečně dobré připojení, pak můžeš počítat se sledováním na internetu.

Stručná osnova třetího setkání JETky je zde:

  • Pořadí prvků při setkání
  • Mluvit jazykem nevěřících
  • Síla osobního příběhu
  • Připravenost se vyplácí

Rozměr navíc

Inspiraci pro kontakt s přáteli, kteří ještě neznají Ježíše, vám může přinést web www.rozmernavic.cz; zvláště sekce nazvaná Vertikála nebo sekce Discovery.
Web vychází z velkého množství zkušeností v přímém kontaktu s nevěřícími a je určen pro přímou službu jim - takže jim v rámci rozhovoru můžeš předat tento odkaz.
Současně Ti jednotlivé příspěvky poskytnou náměty, jak reagovat na různé otázky nebo jak přinést otázky vlastní...
Web se postupně rozvíjí. Zaregistruj se a žádný nový příspěvek Ti neunikne.

 


Videa