Přeskočit na obsah

Trénink JET

Trénink JET (familiárně zvaný "JETka") je shrnutím principů, návodů a praktických kroků pro vytváření nových malých neformálních společenství kolem Bible a živého Ježíše.

Za velmi důležité pokládáme, aby účastníky těchto nových společenství byli lidé, kteří ještě osobně neznají Pána Ježíše. (Nejde o skupinky pro věřící.)

Cílem je rozvíjející se hnutí takových společenství. Pokud kolem Tebe vznikne jedno, snadno pak mohou vzniknout další a další. Jednak znovu kolem Tebe a brzy také kolem někoho, kdo právě osobně poznal Pána Ježíše...

JET 02

Druhá lekce se dá shrnout do této osnovy:

  • Pár "domácích pravidel" plus představení aktérů a zkušeňáčů 
  • Větší VIZE
  • Co dobrého se u nás už děje
  • Virus "Žeň" (L10,2b), který změní tebe a tvé okolí 
  • "Když viděl zástupy..."

I v této lekci najdeš u prvního videa KE STAŽENÍ:

  • Příručku k dané lekci
  • Čítanku a také
  • akustickou stopu jednotlivých videí ve formátu MP3

 

Této lekce a dalších by se měli účastnit už jen ti, kdo shlédli první lekci a zvážili všechny přínosy a závazky celého tréninku.

I když se Ti JETka moc líbí, dalším lidem o ní dávej vědět výhradně osobním kontaktem (rozhovor, telefon, e-mail). Rozhodně k rozšíření nepoužívej sociální sítě ani jiné platformy na internetu (např. Facebook).


Videa

JET 02-1 / 9:05

U prvního videa každé lekce jsou soubory ke stažení...