Přeskočit na obsah

Trénink JET

Trénink JET (familiárně zvaný "JETka") je shrnutím principů, návodů a praktických kroků pro vytváření nových malých neformálních společenství kolem Bible a živého Ježíše.

Za velmi důležité pokládáme, aby účastníky těchto nových společenství byli lidé, kteří ještě osobně neznají Pána Ježíše. (Nejde o skupinky pro věřící.)

Cílem je rozvíjející se hnutí takových společenství. Pokud kolem Tebe vznikne jedno, snadno pak mohou vzniknout další a další. Jednak znovu kolem Tebe a brzy také kolem někoho, kdo právě osobně poznal Pána Ježíše...

JET 09

Svěřuji vás Bohu a slovu jeho milosti

Učedníci

  • Aktivita následovníků
  • Osobní zkušenost nejlepší reklamou
  • Relevantní výzva
  • Odmítnutí

CÍLEM JE MULTIPLIKACE: Rozmach církve po odchodu Mistra

Pastýřina: Za co jsem a nejsem zodpovědný

Večeře Páně a křest v buňkách

 

Přichází čas pro VYHODNOCENÍ tréninku JET. Ideální bude, když jednotliví účastníci po skončení devátého setkání vyplní ANKETU.
Jestliže používáte tištěné materiály, tak anketu pro všechny účastníky předem vytiskni (je mezi materiály ke stažení u prvního videa této lekce). Pro vyplnění plánujte alespoň 10-20 minut na závěr setkání. Pak odpovědi prosím naskenuj a pošli na info@jetka.cz. Výsledky nás budou velmi zajímat!
Moc díky.

____________________________________________________________________ 

 

Pokud jste uskutečňovali všechny výzvy a domácí úkoly předchozích lekcí, pravděpodobně každý kolem sebe máte svoji vlastní skupinu přátel, kteří ještě neznají Ježíše, a čtete s nimi Boží slovo nebo vedete duchovní rozhovory o Ježíši. Možná už kolem sebe máte i několik nových "brášků a sestřiček"!
Dejte vědět, jak se vám daří a kde se nacházíte.

Jestliže vidíte vlastní užitek celého tréninku, mám pro vás prosbu, nebo výzvu!
Určitě pokračujte v cíleném kontaktu se svými nevěřícími přáteli a s novými věřícími, kteří vás moc potřebují. Nicméně současně s tím se staňte INICIÁTORY JETky pro další skupiny věřících.
Provoz Online nevyžaduje cestování ani řadu jiných časových či finančních nároků. Trénink je možné absolvovat dokonce pomocí Skypu.
Modlete se a buďte tvořiví, jak CELÝ TRÉNINK PŘEDAT DALŠÍM A DALŠÍM věřícím, kteří mají touhu sloužit lidem bez Ježíše a vytvářet s nimi nová společenství.
Na druhé straně, i když se Ti JETka moc líbí, dalším lidem o ní dávej vědět výhradně osobním kontaktem (rozhovor, telefon, e-mail). Rozhodně k rozšíření nepoužívej sociální sítě (Facebook a jiné) ani jiné platformy na internetu.

Příští setkání bude vysláním každého z vás do nové oblasti služby. Přemýšlejte, koho dalšího potom na tu dobrodružnou cestu můžete vzít s sebou?


Videa