Přeskočit na obsah

Více informací o tréninku JET

Trénink JET odvážným zájemcům ukáže cestu a poskytne nástroje pro vytváření nových malých neformálních společenství s nevěřícími lidmi kolem Bible a živého Ježíše
V uplynulých letech jsme mnohokrát viděli, že v průběhu tréninku kolem každého z účastníků (nebo kolem malých týmů) vznikaly nové skupiny čtení Bible a noví lidé prožili setkání s živým Ježíšem ("obrátili se"). Ti, kdo hlavní kroky JETky opravdu realizovali, prožili něco, co nikdy předtím neviděli.
Je pravděpodobné, že pokud budeš respektovat předložené principy, přihodí se ve Tvém okolí něco podobného... (Podívej se na odezvu absolventů JETky. Něco Ti napoví i pětiminutové video.)

JETka je určena pro ty, kdo:

 • Svůj praktický život žijí v úzkém spojení s Ježíšem
 • Jsou v přirozeném kontaktu s lidmi bez Ježíše
 • Jsou poslušní milovníci psaného Božího slova (Bible) a vytrvalí modlitebníci
 • Chtějí ve svém bezprostředním okruhu něco opravdu změnit nebo aspoň vyzkoušet
 • Jsou ochotni nechat se živým Ježíšem použít netradičním způsobem
 • Přijmou závazek vyhradit si čas pro úkoly spojené s tréninkem
 • Přijímají trojí zodpovědnost:
            a) Učit se nové věci
            b) Uplatňovat je jako svůj životní styl
            c) Předávat je dalším
   

Pro koho JETka není

Potenciální účastníky tréninku zvi výhradně osobně, s vysvětlením všech nároků a také očekávaných přínosů a požehnání. (Nikoli všeobecným vyhlášením ve sboru či letákem na nástěnce; už vůbec ne přes sociální sítě jako Facebook a jiné.)

 • Setkali jsme se s milými věřícími, kteří se "rádi vzdělávají", ale nemají rozhodnutí a odvahu začínat nová společenství s nevěřícími. Tito lidé mohou sloužit jako externí modlitebníci, i když se tréninku nebudou účastit.
 • JETka není "kurz". Ani kurz o evangelizaci! Je míněna jako praktický trénink, v jehož průběhu chceme vidět nově obrácené a nová společenství s lidmi, kteří Ježíše ještě neznají. Kdo v této oblasti nechce nebo nemůže dělat konkrétní kroky, bývá pro ostatní pilné účastníky demotivujícím elementem...
 • Základní charakteristikou duchovního hnutí je "pohyb", změna; a z toho vyplývající nejistota, přechodně až chaos! Pokud někdo očekává klid a pevný řád, raději by si měl vybrat tradiční společenství...
 • JETka není o zakládání sborů klasického formátu.
 • JETka není negací tradičního modelu církve, ani výzvou k takové negaci. Naopak, v tradičních společenstvích mají buňky celou řadu příznivců a podporovatelů. Zůstáváme v přátelském a žehnajícím kontaktu!
 • Výslovně se vyhýbáme lidem, kteří už "všechno vyzkoušeli", jsou autoritativní, kritičtí, negativní, a o všem vědí, jak to kde nefungovalo...

I když se Ti JETka moc líbí, dalším lidem o ní dávej vědět výhradně osobním kontaktem (rozhovor, telefon, e-mail). Rozhodně k rozšíření nepoužívej sociální sítě (např. Facebook, Twitter) ani jiné platformy na internetu.


Nezávislost a spojení

Trénink JET není napojen na žádnou církev ani zahraniční instituci. Přejeme si, aby JETka nezávislou zůstala, i když se do ní pouštějí lidé, kteří do některé církve nebo organizace patří.
Pokud se rozhodneš začít vlastní síť těchto malých společenství, žehnáme Ti v tom. Jestliže pro svá nová společenství hledáš zázemí existující širší sítě buněk - aniž byste se napojili na některou ze stávajících církví - napiš nám o tom.