Přeskočit na obsah

Formát tréninku JET

 • Ideálně dej dohromady skupinu 4 až 10 účastníků. Menší počet je sice možný, ale zpravidla nemá dostatečnou dynamiku tvořivosti, povzbuzování a vykazatelnosti.
 • Celkově 10 pracovních setkání, každé trvá zhruba 2,5 až 3 hodiny.
 • Po šestém setkání následuje navíc intenzivní víkend.
 • Mezi setkáními doporučujeme interval 1 až 2 týdny. Delší přestávky velmi oslabují účinnost tréninku a jeho ovoce.
 • Po registraci na tomto webu se Ti vždy po týdnu automaticky zpřístupní další a další lekce.
 • Každé setkání obsahuje 4-7 videí online různé délky. Skupina jedno po druhém shlédne a podle pokynů v samotném videu diskutuje, plánuje, rozmlouvá s Ježíšem, reflektuje zkušenosti získané od předchozího setkání atd.
 • Ke každému setkání je k dispozici "Příručka" s hlavními poznámkami z obsahu lekce. (Formát "Word"; ke stažení vždy u prvního videa v dané lekci)
 • Ke každému setkání je také "Čítanka" s inspirujícími podněty, zamyšleními a příběhy z praxe. (Formát "pdf"; ke stažení u prvního videa v dané lekci)
 • Příručku a Čítanku si pro potřeby účastníků můžete vytisknout. Bez souhlasu autora tohoto webu však materiály dále nerozšiřujte.
 • Podstatou úspěchu tohoto tréninku je uskutečňování praktických DOMÁCÍCH ÚKOLŮ: Čtení biblických pasáží, modlitby, kontakt s nevěřícími přáteli, zahájení pravidelných setkání s nimi a spousta dalších. Týmy, které tyto úkoly průběžně plnily, viděly překvapivé duchovní ovoce.

Očekávání od každého účastníka JETky

 • Aktivní pravidelná účast na tréninkových setkáních (2,5 až 3 hodiny)
 • Podle intervalu jednotlivých setkání jde o celkovou dobu tréninku 3 až 6 měsíců
 • Jeden intenzivní strategický víkend, od pátku večera do nedělního odpoledne
 • Osobní příprava pro každé setkání (1 až 2 hodiny)
 • Každodenní krátké modlitby s modlitebním partnerem na dálku; 3 až 5 minut; telefon, Skype (výjimečně SMS)
 • Průběžné čtení zadaného biblického textu a rozjímání nad ním s modlitbou (zhruba jedna kapitola denně)
 • Čtení dodané Čítanky mezi setkáními - cca 5-10 stran formátu A4 pro jedno setkání
 • Alespoň jednou týdně modlitební procházky v cílové oblasti cca 20 minut
 • Aktivity v kontaktu s lidmi, kteří ještě osobně neznají Ježíše - podle pokynů v tréninku
 • Vypracování projektu vlastní buňky a zahájení jeho realizace
   

Alternativy průběhu

Důležitou složkou JETky je dynamika tréninkové SKUPINY!

 • Preferujeme variantu setkávání naživo, kdy se na tomto webu zaregistruje jen KOORDINÁTOR, a skupina pak společně sleduje videa a průběžně plní připojené úkoly. Pro sledování videí je nutné stabilní připojení k internetu.
 • Druhou alternativou je skupinové setkání na dálku, například prostřednictvím Skype.
 • Podle svých technických možností a dovedností můžete vymyslet a vyzkoušet i další alternativy skupinového tréninku na dálku...

Jestliže se do JETky pustíš SÁM/SAMA, bude to pro Tebe mít přínos podobně jako leckterá zajímavá knížka. Dozvíš se pozoruhodné informace a budeš "duchovně povzbuzen/a". Aby se však s Tvými nevěřícími přáteli něco podstatného ZMĚNILO, bude nezbytné UDĚLAT víc než jen shlédnout videa a přečíst Čítanku. Ve skupině se můžete navzájem povzbuzovat, modlit se za sebe, pomáhat si, sdílet radostné zkušenosti i nepodařené pokusy, vzájemně se usměrňovat a budovat, "hecovat" atd.

 

První setkání JETky

První setkání tréninku je koncipováno jako "ochutnávkové". Nejpozději do týdne se pak zájemci rozhodnou, jestli půjdou do celého tréninku a přijmou závazek pravidelné účasti a plnění všech úkolů.
Podívej se nyní na videa k prvnímu setkání. Přitom sleduj Příručku (ke stažení u prvního videa) a přemýšlej, jestli se v podobném duchu chceš zúčastnit celého tréninku.
U prvního videa si také můžeš stáhnout Čítanku, kde jsou příběhy z praxe a další inspirujícími texty.
Pokud se zaregistruješ na tomto webu, systém Tě bude provázet a bude Ti každý týden připomínat novou lekci.

 

Ochutnávka