Přeskočit na obsah

Co říkají absolventi JETky

Tady je pár výňatků z ankety, o jejíž vyplnění žádáme absolventy JETky.
 

a) Co Ti JETka dala pro Tvůj kontakt s nevěřícími lidmi?

Díky příkladům a jiným pomůckám jsem se rychle naučil efektivní způsob získávání lidí do nebeského království a naplnit tak Pánova slova, viz: Matouš 28,19.
Začal jsem o nich více přemýšlet a soustředit se na to, jak jim sdílet Ježíše.
Pravidelně se za ně modlit, být vůči nim iniciativní, myslet na ně…
Význam JETky vidím především v získání vize, motivace a nadšení pro buňkovou službu nevěřícím.
Díky JETce jsem se více přimlouval za své nevěřící přátele u Ježíše, intenzivněji jsem pracoval na tom, jak jim pomoct k záchraně.
Celkově mě JETka povzbuzovala v naplňování Ježíšova velkého poslání.
Pomohla mi uvědomit si, jak je důležité říkat lidem tu radostnou zprávu.
Každodenní modlitby za nevěřící přátele

b) Čím Tě JETka obohatila pro Tvůj osobní vztah s Ježíšem?

Povzbudila mě k větší závislosti na Něm a na Jeho moci.
Viděli jsme velké změny (zázraky), které Ježíš s námi všemi v průběhu JETky dělal.
Větší poznání Ježíše a Jeho jednání v praxi.
Velice inspirativní pro mě byly příběhy velkých Božích lidí k danému tématu.
Zjistil jsem že služba mě velice naplňuje a posouvá dál.
Více komunikace s Ním. Začal jsem vnímat větší potřebu modliteb.
Je tam mnoho praktických věcí které mě velice posunuly, od modliteb až po intimní vztah s Bohem; ten mi dal nejvíce.
Bez služby vždy mému životu něco chybělo.

c) Jak JETka změnila situaci ve vaší buňce?

Ježíš (který si mimo jiné použil také JETku) způsobil, že skrze mládežnickou buňku Escape několik desítek lidí přijalo Ježíše.
JETka nám pomohla zformovat buňku (čtení Bible s nevěřícími), kde tři lidé porozuměli vztahu s Ježíšem a začali jej osobně rozvíjet.
Se dvěma z nich dodnes spolupracujeme a oni sami dnes usilují o vlastní buňku s nevěřícími.
Přibylo několik lidí, ani nevím kolik. Každý týden přibyl alespoň jeden zachráněný. Jeden týden přijalo Krista dokonce 7 lidí. A desítky nevěřících slyšely o Kristu.
Začalo čtení Bible pro veřejnost v cukrárně, kam chodili noví lidé.

d) Jak JETka změnila Tvůj pohled na biblické pojetí, co je církev a jak může fungovat?

Ujasnil jsem si, že církev jsou lidé – Boží lid, nikoli organizace nebo setkání. JETka byla významným začátkem dalších velkých změn v tomto směru.
Že v církvi můžou být – nebo spíše měli by být – i nevěřící.
Zjistil jsem že tam, kde se alespoň dva sejdou v Ježíšově jménu nad Biblí, tam už je církev.
Ježíš je tam s námi a máme úžasné společenství.
Pochopila jsem fungování sítě buněk.

e) Jakýkoli další komentář, postřeh...

Kontakt s dalšími buňkaři: noví lidé, super společenství, atmosféra, povzbuzení, sdílení, vzájemná inspirace, společná vize, zápal.
Pokud chceš vidět ovoce skrze JETku, musíš její principy DĚLAT v praxi. Pouze přijímání informací změnu neučiní.
Neboj se zkoušet.
V mém vztahu k Ježíši a k lidem mě JET posunul tak hodně, že jsem si ani neuvědomil, jaký velký posun za tak krátkou dobu dokázal Ježíš udělat v mém životě.
Doporučuji mnohým dalším!
Videa byla moc dobře udělaná, i když jsou jednoduchá.
Když nás do tréningu JET povolá Ježíš, je to Jeho cesta a to nejlepší.
Motivace, inspirace, povzbuzení

f) Která témata z JETky pro tebe znamenala největší přínos?

Zakládání nových společenství - skvělé, úplně nové nápady
Církev s nevěřícími; podle Písma!
Buňkové společenství - i když je malé, je podle Bible církví
Zaujalo mě vyučování o skupinové dynamice
Nové podněty pro kontakt s nevěřícími: Mluv jejich jazykem (ne křesťanština) 
Nevěřící "člověk pokoje" jako otevřené dveře k dalším nevěřícím (Lukáš 10,6)
"Discovery" - objevné studium Božího slova s nevěřícími
Zdroje síly a vykazatelnost
Naslouchání Ježíši, biblické principy a prožitky
Spojení s Ježíšem, naléhavost modliteb, neformální modlitby vždy a všude
Apoštol Pavel: Svěřuji vás Bohu a Slovu jeho milosti
Ježíš chce vidět hojnější ovoce, nespokoj se s málem
"Složitě a pomalu" nebo "přirozeně a rychle"?
Biblické a praktické principy duchovního hnutí
Účinné výzvy nevěřícím i učedníkům
Dilemata pro buňky v rámci sborů
Velmi podnětné a inspirativní čtení v Čítance
Moc užitečné bylo číst známé pasáže Bible a dívat se na ně očima zakladatele buněk
Čtení celých biblických knih

-----

Další odezva postupně přibývá, jak se ozývají další absolventi... Přibude i Tvoje odezva?... :-)