Přeskočit na obsah

Postavy v tréninku JET

JETka pro svůj zdárný chod potřebuje několik klíčových postav.
 

KOORDINÁTOR

Je styčnou osobou na daném místě. Své úlohy může delegovat, nicméně zodpovídá za ně:

 • SPOJENÍ se všemi účastníky JETky. Předem dohodne lidi pro jednotlivé úlohy (technik, hostitel, finančník, případně jiné).
 • MATERIÁLY. Postupně k jednotlivým setkáním zajišťuje včasné rozeslání nebo rozdání Příručky, Čítanky, případně dalších podkladů.
 • KOORDINACE. Dohlíží na včasný začátek a konec každého setkání a sleduje čas podle pokynů ve videích. Průběžně povzbuzuje všechny účastníky k aktivnímu zapojení. (Případným zvláštním potřebám věnujte čas až po skončení daného setkání.)
 • ZÁZNAM účasti. Eviduje přítomnost účastníků na jednotlivých setkáních. Pokud někdo vynechá dvě setkání, doporučujeme, aby se tréninku dále neúčastnil a do příštího běhu si lépe zorganizoval svůj čas...
 • Domácí ÚKOLY. Sleduje plnění domácích úkolů a shromažďuje společné úkoly (na příklad sepsané osobní příběhy, projekty a další).
 • Koordinace VÍKENDU. S účastníky tréninku dohodne: místo, stravování, ubytování, dopravu a další náležitosti
   

TECHNIK

 • Zajišťuje PROJEKCI videí při tréninku.
 • Významným prvkem tréninku je mluvené slovo. Předem si ověř, že máš REPRODUKTORY dostatečného výkonu a kvality (samotný notebook je použitelný pro skupinu nejvýš do 3-4 lidí).
   

HOSTITEL

 • Hostitel se stará o PROSTŘEDÍ pro setkání, aby všichni mohli pohodlně sedět, aby bylo dost teplo atd. Důležité je, aby zvolené prostředí bylo přiměřeně klidné a příjemné. (Pozor na případné alergie na domácí mazlíčky, hlasité projevy menších dětí apod.)
 • Doporučujeme připravit drobné OBČERSTVENÍ a jednoduché NÁPOJE. Podle možností hostitel zapojí i ostatní účastníky tréninku. Mohou se v přípravě občerstvení střídat nebo se podělí o jednotlivé části občerstvení. Některým skupinám naopak vyhovovalo, že občerstvení měl po celou dobu na starosti jeden pár a ostatní účastníci mu pokryli finanční náklady...
   

FINANČNÍK

 • V závěru každého setkání probíhá dobrovolná SBÍRKA. Finančník za pomoci jednoho dalšího účastníka JETky sbírku spočítá, vede evidenci o vybraných částkách, uchovává hotovost, případně proplácí potřebné náklady (občerstvení a pod.).
 • Na konci tréninku probíhá společné rozhodování celé skupiny, jak naložit se zůstatkem (proces je navržen v 10. setkání).
 • Tvorba a údržba tohoto WEBU stojí nějakou námahu a také prostředky. Budeme vděčni za dobrovolný dar na konto Inspiration: 2400103606 / 2010, variabilní symbol: 201901. Tisícikoruna za jeden skupinový trénink by byla sympatická, nicméně záleží to jen na vás. Můžete přispívat i nezávisle, individuálně... Předem srdečný dík.
   

DALŠÍ POSTAVY

V některých skupinách je potřebné pro jednotlivá setkání zajistit ještě další úlohy; na příklad HLÍDÁNÍ DĚTÍ.